Obavijest za pacijente pri dolasku u JU "Dom zdravlja" Zavidovići

Dešavanja

Foto: Arhiv

Usljed proglašene pandemije koronavirusa (COVID-19), obavještavaju se svi pacijenti da je prije dolaska u JU “Dom zdravlja” Zavidovići, neophodno da telefonski kontaktiraju svog izabranog ljekara ili kartotetku službe u kojoj se liječe.

Ovo obavještenje ODNOSI SE NA SVE PACIJENTE KOJIMA JE POTREBAN PREGLED u JU “Dom zdravlja” Zavidovići, uključujući i preglede u područnim ambulantama porodične medicine.

Svim danima (od ponedjeljka do nedjelje), u vrmenu od 07:00 do 20:00 sati pacijenti trebaju zvati na brojeve telefona navedene na spisku koji slijedi, a izvan redovnog radnog vremena (u vremenu od 20:00 do 07:00 sati), pacijenti trebaju zvati na broj 124.

Spisak brojeva telefona na koje pacijenti trebaju zvati u vremenu od 07:00 do 20:00 sati.

Zdici.info