Obavještenje JU “Dom zdravlja” Zavidovići

Dešavanja

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da je u JU Dom zdravlja Zavidovići otvorena telefonska linija, putem koje će se građanima pružati usluge zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Telefonska linija biti će otvorena 24 sata, a kontakt broj telefona je 062/266-297.

PREUZIMANJE

Obavještenje JU “Dom zdravlja” Zavidovići

Zdici.info