Obavještenje o izmjenama u rasporedu odvoza otpada

Info
JKP

JKP "Radnik" Zavidovići

Obavještavaju se korisnici  komunalnih usluga da se u petak 15.06.2018. godine neće  vršiti prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u vrećama od korisnika iz naseljenih mjesta Dragovac, Biljačić, Gajska, Dolovi, Vikovići, Mustajbašići i Džinići.

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada se pomjera za subotu 16.06.2018., kada da će se izvršiti prikupljanje i odvoz istog.

Zdici.info