Obavještenje o provođenju ankete Federalnog zavoda na području Zavidovića

Dešavanja

Foto: Ilustracija

Federalni zavod za statistiku je uputio obavještenje građanima da će se u periodu od 1. 11. 2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na području općine Zavidovići provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija Bosne i Hercegovine provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku Iz Federalnog zavoda naglašavaju da građanima garantiraju punu povjerljivost podataka te mole za saradnju tokom provođenja ove značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Anketari će prilikom provođenja anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

Za dodatne informacije, građani mogu kontaktirati Federalni zavod za statistiku na broj telefona 033 407 – 019.

Zdici.info