Obavještenje: Od sad prijava kvarova putem Facebook stranice

Dešavanja

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da putem facebook stranice Općinski načelnik Zavidovići mogu prijaviti sve kvarove nastale na javnoj rasvjeti kako bi se izvršio popravak rasvjetnih tijela, odnosno oštećenja koja primijete na lokalnim putevima s tim da su ti putevi u nadležnosti Općine, kao i pojavu klizišta, odrona, te neredovnog odvoza otpada sa naznakom adrese, naselja ili ulice uz priložene fotografije.

Općinski načelnik i Općinske službe nisu u mogućnosti imati uvid u stanje na terenu u svakom trenutku, te je zbog toga potrebno da se građani uključe i doprinesu stvaranju ambijenta za ugodnije življenje.

Poštovani građani, ne morate čekati da se kvarovi prijave od strane predsjednika mjesnih zajednica, već fotografijama, porukama i prijavama samostalno i blagovremeno prijavite oštećenja, a nadležne Općinske službe će u što kraćem vremenskom periodu izvršiti uvid na terenu.

Načelnik Mujanović je napomenuo da će se svaka poruka ili fotografija detaljno analizirati, a potom će se po potrebi izlaziti na teren, s tim da se na nepotpune zahtjeve neće reagovati.

U cilju poboljšanja komunikacije i što boljeg djelovanja na terenu, Općina Zavidovići uskoro uvodi službeni viber broj i e-mail na koji će građani moći poslati poruke ili fotografije Općinskim službama koje će vršiti inspekcijske poslove Općine, s ciljem rješavanja svakodnevnih problema s kojima se susrećemo.

Zdici.info