Objavljen poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća Zavidovići

Dešavanja

U srijedu, 26. juna 2019. godine s početkom u 14 sati, u velikoj sali zgrade općinskih organa bit će održana 36. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići.

Za dnevni red sjednice OV je zakazano 15 tačaka:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2018. godine.
 2. Prijedlog odluke o usvajanju obračuna Budžeta općine Zavidovići za 2018. godinu, period 01.01.- 31.12.2018. godine.  (izvjestilac po tačkama 1. i 2.: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
 3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u naseljenom mjestu “Gornji Šadići” na lokalitetu Mjesne zajednice „Krivaja – Smailbašići”. (izvjestilac po tačkama 3. – 5.: Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblastima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i kulture za period 2019. – 2023. godine, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2018. godini. (izvjestilac po tačkama 6. i 7.: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
 8. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanječlanova Općinske izborne komisije Zavidovići, sa rang-listom kandidata.  (izvjestilac: Karahasanović Samir, predsjednik Konkursne komisije)
 9. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o uspostavi Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići.
 10. Inicijativa za izmjenu pedagoških standarda za srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona.
 11. Inicijativa vijećnika Ferida Džaferovića za stavljanje van snage kriterija za utrošak sredstava sa „Transfera za nabavku lijekova penzionerima pružene u Domu zdravlja i drugo“ iz Budžeta Općine Zavidovići u 2019. godini. (izvjestilac po tačkama 10. i 11.: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
 12. Inicijativa vijećnika Nedžada Mahmutovića za donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nadogradnju i dogradnju nekategorisanog puta u naseljenom mjestu Potkleče.
 13. Inicijativa vijećnika Tuzlić Fehima za donošenje Odluke o izradi građevinske dokumentacije za građenje pješačkog trotoara i ucjevljenje otvorenih kanala u Ulici Jusufa Polića Ribara.  (izvjestilac po tačkama 12. i 13.: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
 14. Inicijativa vijećnika Ismeta Bošnjakovića za „Uređenje putnog i vodnog pojasa uz lokalnu cestu Kamenica – Mitrovići i rijeku Mašica – Trbušnica u dužiniod 2,5 km“. (izvjestilac : Izet Bašić, pomoćnik načelnika)
 15. Vijećnička pitanja i odgovori.

Poziv za 36. sjednicu možete preuzeti ovdje.

Zdici.info