Od strane Federalne uprave policije stigao nalog gradonačelniku Mujanoviću za dostavu određene dokumentacije

Dešavanja

Hašimu Mujanoviću, gradonačelniku Zavidovića, od strane Federalne uprave policije Sarajevo, stigao je nalog za dostavu relevantne dokumentacije u vezi izgradnje javne rasvjete u naselju Donja Blizna u MZ “Rujnica” i dokumentacije vezane za izdavanje parking prostora u Zavidovićima. 

Saopštenje Mujanovića prenosimo u cjelosti.

Naime, jučer mi je dostavljen nalog od strane FUP-a Sarajevo za dostavu relevantne dokumentacije u vezi izgradnje javne rasvjete u naselju Donja Blizna u MZ “Rujnica” i dokumentacije vezane za izdavanje parking prostora u Zavidovićima.
Čestitam i zahvaljujem se podnositelju krivične. Na ovaj način dokazat ću i njima i građanima još jednom da poziciju Gradonačelnika obavljam krajnje savjesno i odgovorno. Sve ovo čine u nedostatku kvalitetnih vlastitih ideja i u strahu od poniženja koje ih čeka na predstojećim izborima.

Naravno da kao legalist, poštujući zakone države Bosne i Hercegovine, nastojao sam raditi i radit ću sve poslove u skladu sa zakonima i moralnim načelima.
Ovim svojim postupkom buduća/i gradonačelnik/ca, pored toga što pokušava diskreditovati mene, istovremeno pokušava kriminalizovati rad uposlenika Gradske uprave, šefova službi i mojih pomoćnika, a nakon oktobarskih izbora istim ima namjeru biti nadređeni/a.

Vezano za krivičnu prijavu u što kraćem roku ću, kako ja tako i zaposlenici Gradske uprave Zavidovići, dostaviti svu traženu dokumentaciju Tužilaštvu potrebnu za objektivnu ocjenu navoda iz krivične prijave.
Važno je napomenuti da su u Gradskoj upravi u proteklih nekoliko mjeseci u dva navrata boravili revizori Ureda za reviziju institucija FBiH. Posebna pažnja posvećena je javnim nabavkama kao i postupku iznajmljivanja parking prostora. Revizori nisu našli nikakve protivzakonite radnje a na godišnjem nivou službenici Gradske uprave provedu oko 250 postupaka javnih nabavki radova, roba i usluga.
Pored tražene dokumentacije nadležnim pravosudnim i istražnim organima dostavit ćemo i kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na sve ranije postupke koji su vođeni u vrijeme vladavine SDA.
Pitam se šta će vijećnici i predsjednici zavidovićkih stranaka raditi i kako će reagovati kada se ocijeni da su poslovi za koje se traži dokumentacija kao i svi drugi poslovi iz nadležnosti Gradske uprave urađeni u skladu sa propisima Zakona o javnim nabavkama BiH kao i u skladu sa svim drugim propisima.

Šta tada, hoće li ih biti stid pozdraviti me i pružiti ruku, kako meni tako i uposlenicima koji već sada osjećaju ogorčenje radi ovog postupka nekoga ko pretendira na poziciju Gradonačelnika?

Neće. Žao mi ih je, možda će se nekada uspjeti riješiti mene, međutim nikada se neće riješiti svoje zlobe i pakosti.
Slično ovo su radili i neki mnogo prefrganiji i politički daleko pismeniji i iskusniji ali su u svim tim pokušajima ostali poniženi i završili su na smetljištu političke historije.
Idemo mi dalje…

Zdici.info