Održana sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Zavidovići: Saopštenje za javnost

Dešavanja
Most na rijeci Bosni / Zavidovići

Most na rijeci Bosni / Zavidovići

učer u 11.20 sati održana je vanredna sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Zavidovića, na kojoj je konstatovano da su korita rijeka Bosne, Krivaje i Gostović u stagnaciji, obzirom da se situacija stabilizuje nema uslova za proglašenje stanja prirodne nesreće.

Stanje na području Općine se normalizuje, ekipa općinske Službe za civilnu zaštitu od ponedjeljka navečer je na terenu, prate situaciju, posebno oko klizišta i poduzimaju neophodne mjere na otklanjanju posljedica od poplava i klizišta.

Shodno potrebama angažovane su i građevinske mašine koje rade na uspostavljanju putne komunikacije.

Mjesne zajednice u kojima se do sada intervenisalo su:
MZ „Lovnica“ nije bilo veće štete;
MZ „Dubravica“ bili su začepljeni propusti i odvodi, uredno sanirano;
MZ „Dolina – Alići“ problemi sa podhodnicima, uspješno deblokirani i očišćeni, put prohodan do kuća mještana;
MZ „Rujnica“ trenutno stanje je stabilno, saniran je odron i komunikacija se odvija normalno;
MZ „Pašin – Konak“ stanje je uredno, u mjestu Livade manji odroni koji su riješeni ili ne predstavljaju problem prohodnosti;
MZ „Krivaja“ i MZ „Krivaja – Smailbašići“ većina potoka je uredna, nema većih šteta koje su nastala prethodnim izlijevanjem.

Ono što se može zaključiti jeste da poplava nije bilo, već da su aktivirani manji potoci i kratkotrajne bujice.
MZ „Brezik“ većina mjesne zajednice je uredna, izuzev mjesta Brašljevine obzirom da je putna komunikacija u prekidu. Danas su ekipe angažovane na raščišćavanju terena.
MZ „Gostović“ su zadesile najveće padavine u našoj Općini, mjesto Paravci bili su blokirani, ali je do sada uspješno riješeno zahvaljujući ažurnim ekipama. U međuvremenu je korišten alternativni putni pravac.
MZ „Stipovići“ do sada nije zapažena neprohodnost, s tim da imaju problem sa mogućim klizištem. Rijeka Gostović se izlila kod zaseoka Ornica, ali nije bilo prekinuto saobraćanje za mjesto Mahoje.
Veliki problem je u urbanoj zoni, a naročito u ulici „Zlatnih ljiljana“ obzirom da su mještani 2/3 šahti betonirali i asfaltirali. Ono što je potrebno jeste da se kanali prokopaju i aktiviraju kako bi se izbjegle poplave u budućnosti.

Mjesto Ćumurana i Majdan svaki put isti problem, za koji su krive male šahte i začepljeni kanali, koje je potrebno češće održavati urednim, obzirom da znamo posljedice svake kiše.

Kuće na 2. kilometru bile su poplavljene, međutim nakon pročišćavanja odvoda voda je otišla.
»Rijeke se smiruju, ali i dalje je potrebna opreznost.
Općinski štab Civilne zaštite Zavidovići uputio je apel lokalnom stanovništvu u mjesnim zajednicama, da se u što većoj mjeri uključe na iskop kanala u cilju otoka vode.

Na kraju sjednice, gospodin načelnik Hašim Mujanović je mišljenja da je veća materijalna šteta, nego što je rečeno na sjednici Općinskog štaba Civilne zaštite, obzirom da je u većini mjesta oštećena putna komunikacija, kao npr. u mjestu Borovnica, zatim dio regionalnog puta za Kamenicu prije naselja Sinanovići gdje je u upotrebi samo jedna traka za saobraćaj.

U toku dana obići će se mjesne zajednice „Vozuća“ i“ Ribnica“, te druga ugrožena područja kako u ruralnom, tako i u urbanim dijelovima naše Općine.

Zbog velikog stepena oštećenja putne komunikacij od bujičnih nanosa i klizišta, radovi napreduju veoma sporo i u ovom trenutku nije moguće dati procjenu kada će komunikacija u pojedinim mjestima biti osposobljena.

Općinski načelnik Hašim Mujanović poziva građane da ne stvaraju paniku, ali da budu oprezni. U slučaju potrebe, Civilna zaštita je na raspolaganju, a u međuvremenu da koriste alternativne putne pravce, te smatra da je potreba, proglasiti stanje prirodne nesreće obzirom da je većina štete na putnoj inftrastrukturi.

Regionalne puteve nadležni su već očistili, međutim potrebno je preventivno djelovati, a preko mjesnih zajednica tražit će se podaci o materijalnim štetama.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba