Okončana rekonstrukcija saobraćajnice u ulici IDČ „Asim Čamdžić“

Dešavanja
Foto: zavidovici.ba

Foto: zavidovici.ba

U srijedu, 08.05.2019. godine okončani su radovi na izgradnji saobraćajnice u ulici IDČ „Asim Čamdžić“. Na ovoj dionici urađena je temeljita rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od 290 metara ukupne površine od oko 1350 m².

Urađena je potpuna zamjena kolovoza sa betonskim ivičnjacima po novom projektu namijenjenom za teški saobraćaj. Izvođač radova je GTPD „Porobić” d.o.o. Zavidovići, sa najnižom i najpovoljnijom ponudom.

Završeno je i asfaltiranje sporedne ulice koja se naslanja na već pomenutu ulicu, radovi su finansirani od strane Općine i mještana, u površini od 450 m².

Rekonstrukcijom pomenute gradske ulice omogućit će se normalno odvijanje saobraćaja, jer se u proteklom periodu saobraćaj odvijao otežano zbog pojave udarnih rupa što je stvaralo poteškoće prilikom vožnje i česta oštećenja na vozilima.

Ljepše vrijeme omogućilo je intenzivniji početak građevinskih radova, a to se posebno odnosi na sanaciju i asfaltiranje puteva, kako u gradskim tako i u prigradskim dijelovima Općine, što nagovještava da je počela sezona intenzivnijih radova na medernizaciji infrastrukture.

Podsjećamo, inicijativu Općinskom vijeću je podnio vijećnik Damir Memić u junu 2017. godine, a rezultiralo je zaključenjem ugovora o finansiranju rekonstrukcije ulice IDČ „Asim Čamdžić“ u vrijednosti od 60.000,00 KM između Općinskog načelnika i ministrice Semihe Borovac ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Zdici.info