Općinski načelnik ugostio koordinatore IOM-a Zavidovići

Dešavanja

U Kabinetu općinskog načelnika 04.07.2019. godine predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Mirza Omerhodžić, Jasmin Mehić, Diana Starčević i Haris Husić posjetili su Općinskog načelnika vezano za projekat „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“.Ovim projektom nastoji se aktivirati omladina u pravcu rješavanja problema koje ima u svojoj lokalnoj zajednici.

Projekat se implementira na području petnaest općina i gradova od kraja 2015. godine isključivo na nivou i za potrebe lokalne zajednice, a vodi se od strane lokalnih koordinatora, kroz aktivnosti jačanja kapaciteta mladih osoba, roditelja te predstavnika relevantnih ustanova.
Tema razgovora je bila o saradnji  Općine i lokalnih koordinatora. Projektne aktivnosti se nastavljaju, kao i „Dijalog u zajednici“, s ciljem poboljšanja jačanja saradnje lokalnih koordinatora i predstavnika lokalnih zajednica, ali i većeg angažmana lokalnih organa uprave u procesu Dijaloga.

Kroz dosadašnju implementaciju Projekta ukupno su realizirane 103 omladinske inicijative u 15 zajednica, dok je u direktni proces uključeno 900 mladih osoba, s tim da je IOM u ove inicijative investirao 346,773.39 KM. U općini Zavidovići do sada je realizirano osam inicijativa, a u realizaciju je uloženo 26,432.48 KM.

Jedna od komponenti projekta jeste „Dijalog u zajednici“ putem kojeg mladi prepoznaju probleme, te zajedno sa lokalnim predstavnicima rade na rješenjima prepoznatih problema.
Općinski načelnik Hašim Mujanović istakao je da je jako sretan što je općina Zavidovići jedna od onih u kojima se provodi Projekat, obzirom da je  vrlo korisno za mlade, a predstavnici IOM-a izrazili su zahvalnost za ovaj prijem kao i želju da se i u budućnosti nastavi ova saradnja.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba