Počela isplata četrnaestoj grupi prijavljenih za podsticaj za proljetnu sjetvu

Dešavanja

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu općinskih podsticaja za proljetnu sjetvu kukuruza, krompira i graha, odnosno za kupljeni sjemenski materijal i kupljena mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja u periodu od 01.04.2020. do 30.04.2020. godine Općinski načelnik Zavidovići odobrio je sredstva za isplatu podsticaja za kupovinu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju u proljetnoj sjetvi 2020. godine.

Iznos će se uplatiti na račune lica sa spiska iz sredstava Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu, a ostale pristigle prijave za dodjelu sredstava će se kontinuirano obrađivati (vršiti provjere administrativno i terenski) i objavljivati.

Za trinaest obrađenih grupa prijavljenih za podsticaj za proljetnu sjetvu odobrena je 121.672,70 KM za 443 prijavljena lica, a za četrnaestu obrađenu grupu odobreno je 2.420,00 KM za 10 prijavljenih lice.

Općinski načelnik se zahvaljuje građanima općine Zavidovići na odzivu za sjetvenu aktivnost te poručuje da zajedničkim snagama i uz pomoć jedni drugih možemo prevazići prepreke koje su pred nama, uz nadu da će svako naše zalaganje dati rezultate te da ćemo i iz ove krize izaći mnogo jači.

PREUZIMANJE:
Spisak za isplatu četrnaestoj grupi prijavljenih za podsticaj za proljetnu sjetvu

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba