Porezna uprava FBiH: Izdajte fiskalni račun, tražite fiskalni račun

Dešavanja

Porezna uprava FBiH je saopćila da će s ciljem podsticanja poreznih obveznika da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i da izdaju fiskalne račune, a građane da ih traže, od septembra objavljivati podatke o broju fiskalnih uređaja i ukupnom evidentiranom prometu na području Federacije BiH.

Podaci će biti objavljeni petog u tekućem za prethodni mjesec što će doprinijeti transparentnijem izvještavanju na osnovu kojeg će biti planirane efikasnije ekonomske aktivnosti u Federaciji BiH.

Prema službenim podacima Porezne uprave 30. 9. 2020. godine, na području Federacije BiH ima 84.874 fiskalnih uređaja.

Porezni obveznici koji podliježu obavezi fiskalizacije su u septembru 2020. godine evidentirali ukupan promet u iznosu 3.578.257.130,63 KM. Ovi podaci mogu se preuzeti na ovom linku.

Poštivanjem Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, porezni obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni. Za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane su kazne od 2.500 KM do 20.000 KM za pravne osobe, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu pravnu osobu, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike.

Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje zakona, stoga poziva obveznike fiskalizacije da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun.

Ova uprava poziva građane da za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu traže fiskalni račun, te podsjeća da je zakonom propisana kazna od 50 KM za kupce koji, u krugu od 20 metara od prodajnog mjesta, prilikom kontrole inspektoru ne budu pokazali račun.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje naplata javnih prihoda i umanjuju sredstva za obrazovanje, penzije, invalidnine, zdravstvo, policiju, vojsku, pravosuđe i infrastrukturu. Također, negativno se odražava na postizanje kvalitetnijeg, sigurnijeg i ugodnijeg života svih građana.

Iz Porezne uprave pozivaju građane da im prijave sve slučajeve neizdavanja računa i drugih nezakonitih aktivnosti poreznih obveznika.

Zdici.info