Potpisan Ugovor sa korisnicima Programa za oporavak od poplava – Stambeno zbrinjavanje

Dešavanja

Općinski načelnik Hašim Mujanović upriličio je potpisivanje Ugovora sa korisnicima odabranim za sanaciju stambenih objekata koji su stradali u poplavama i klizištima u toku prethodnih godina. Ugovor su potpisali Merdanović Atif, Mrkaljević Safet i Vuković Mujo.

Na području općine Zavidovići odabrano je 13 korisnika koji su ispunili uslove za izgradnju novih objekata. U prvoj skupini Ugovor su potpisali: Mujić Enes, Gluhić Elmubina, Krnjić Amir, Karajbić Vahidin i Buljubašić Hamdo, a primopredaja ključeva završenih stambenih objekata uručena je 04.11.2019. godine.

Dana 29.04.2020. godine zahvaljući realizaciji potpisanog Ugovora za drugu skupinu, od 19.11.2019. godine, upriličena je primopredaja ključeva za dvije porodice. Ključevi su uručeni Džinović-Abdelatty Indiri i Kurtalić Ćazimu čiji su domovi uništeni u prirodnim nesrećama prethodnih godina. Nakon uručenja ključeva upriličen je i obilazak novoizgrađenih kuća.

Općina Zavidovići je izrazila interes za učešće u Programu za oporavak od poplava – Stambeno zbrinjavanje koji predstavlja nastavak napora ublažavanja posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Program ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima. U općini Zavidovići u 2014. godini, a zatim i u 2015. i 2016. godini zbog aktiviranja klizišta uništena su 34 stambena objekta, a više od 400 je oštećeno.

Razvojni program Ujedinjenih naroda – UNDP implementira projekt u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Hilswerk Internacional Austrija (HWA) i Općinom Zavidovići.

Na području općine Zavidovići u toku je implementacija nekoliko stambenih objekata.

Općinski načelnik zahvaljuje se donatorima ovog plemenitog projekta, te navodi da do ovakvih rezultata i ciljeva može doći samo uz udružene snage lokalnih samouprava, donatora, međunarodnih organizacija, te vlada entiteta i kantona, a nastavk saradnje sa nevladinom organizacijom Hilswerk Internacional Austrija (HWA) očekuje i u narednom periodu.

Općina Zavidovići je u proteklom periodu radila na suzbijanju uzroka zbog kojih je došlo do ovakvih posljedica u nadi da će ih u budućnosti biti što manje.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba