Potpisani ugovori o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji puta u naseljima Džebe i Ridžali i izgradnji javne rasvjete u ulici Viniški put – zaseok Alići

Dešavanja

Gradonačelnik Zavidovića Hašim Mujanović potpisao je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji puta u naseljima Džebe i Ridžali sa najpovoljnijim ponuđačem „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug.

Vrijednost ovog ugovora je 30.384,78 KM, a radovi će se finansirati sredstvima Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona. U okviru predmetnih radova predviđeno je presvlačenje postojećeg dotrajalog armirano-betonskog kolovoza asfaltnim slojem i nabavka cement betona za izgradnju još jedne dionice makadamskog puta.

Također, potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Viniški put – zaseok Alići. Za najpovoljnijeg ponuđača odabrano je privredno društvo „Deltah HM“ d.o.o. Zavidovići. Vrijednost ugovorenih radova je 17.433,00 KM a sredstva su obezbijeđena iz Budžeta grada Zavidovići. Planirana je izgradnja i puštanje u rad javne rasvjete u dužini od 750 metara, dijelom koristeći postojeće stubove uz ugradnju novih armirano – betonskih stubova gdje je to potrebno.

„Želim posebno da se zahvalim Ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, našoj zavidovićanki, Azri Sinanović koja je, pomažući implementaciju brojnih značajnih projekata kroz izdvajanje finansijskih sredstava, pokazala kako se voli svoj grad, čime je svakako opravdala i dato povjerenje njenih sugrađana. Pored ulaganja u infrastrukturu Ministrica Azra Sinanović posebno brine o potrebama socijalno ugroženih sugrađana i onih sa neriješenim stambenim pitanjem.

Grad Zavidovići nastavlja pozitivan trend modernizacije postojećih i izgradnje novih saobraćajnica i izgradnju javnih rasvjeta na cijeloj teritoriji Zavidovića. Cilj Gradske uprave je, saradnjom s mještanima, kvalitetnim putevima uvezati ruralna naselja međusobno kao i sa gradskim jezgrom. U tome posljednjih nekoliko godina uspijevamo, a razlika na terenu je, poredeći to sa poslijeratnim periodom, itekako vidljiva. Gradska uprava će i dalje predano raditi na realizaciji projekata bitnih za poboljšanje uslova života naših sugrađana kroz realizaciju ovakvih projekata kao i kroz izgradnju vodnih i kanalizacionih objekata, te izvršavajući sve poslove i obaveze iz naše nadležnosti. Zahvaljujem se građanima na iskazanom visokom stepenu strpljenja prilikom čekanja na okončanje određenih infrastrukturnih projekata, pokazujući time svjesnost da nagomilane probleme iz prošlosti nije moguće riješiti odjednom. Ipak, planskim pristupom problemima i dobrom saradnjom sa Kantonalnim i Federalnim novima vlasti, kao i sa građanima Zavidovića iza nas je period pozitivnih promjena u svakom smislu. Mi na ovome nećemo stati. Naprotiv, nastavit ćemo još snažnije raditi za dobrobit našeg Grada“, kazao je Gradonačelnik Hašim Mujanović.

Izvorni Članak: zavidovici.ba