Predstavljamo kandidate GO SDP Zavidovići za Opće izbore 2022. godine

Sponzorisano

Socijaldemokratka partija Bosne i Hercegovine gradska organizacija Zavidovići na predstojećim Općim izborima u oktobru 2022. godine imat će osam kandidata i to dva za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine te šest za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.

Naš portal donosi vam kratke biografije svih kandidata Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz Zavidovića. Podsjećamo da će se kandidati detaljnije predstaviti na centralnom predizbornom skupu koji će biti održan u petak 23.9.2022. godine u velikoj sali Centra za kulturu Zavidovići sa početkom od 17:30 sati.

Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred SDP-a Bosne i Hercegovine je dr. Denis Bećirović.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine:

1. Elvir Karajbić

Rođen je 1976. godine u Zavidovićima. Diplomirao je, a potom i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1998. do 2006. godine radio je kao federalni inspektor u Finansijskoj policiji Federacije BiH. Od 2006. do 2010. godine bio je inspektor za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, a od 2010. godine je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Od decembra 2018. godine, pa do jula 2019. godine, obnašao je funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Od jula 2019. godine obnaša funkciju generalnog sekretara SDP BiH.

9. Aida Hrkić

Rođena je 1976. godine. Udata je i majka je jednog djeteta. Završila je srednju školu Opća Gimnazija u Zavidovićima. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijsko računovodstveni i stekla zvanje diplomirani ekonomista. Po završetku fakulteta polaže pedagoško – psihološko – metodičko – didaktičku grupu predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i time stiče pravo obavljanja nastavne djelatnosti u srednjim školama. Od 2000. godine radi kao profesorica stručnih predmeta u ekonomskoj struci u Srednjoj tehničkoj školi u Zavidovićima. Trenutno radi na izradi magistarskog rada.

Skupština Zeničko-Dobojskog kantona

4. Damir Memić

Predsjednik je Gradske organizacije SDP Zavidovići. Magistar je prava, trenutno je zaposlen kao profesor historije u Gimnaziji “Rizah Odžečkić”, a obavljao je i funkciju trenera seniorskog tima RK Krivaja. Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Zavidovići u mandatnom periodu 2016-2020, a na Lokalnim izborima 2020. godine bio je i kandidat za Općinskog načelnika.

13. Maja Bajramović

Rođena je 1972. godine. Udata je i majka je dvoje djece. Osnovnu i srednju školu završila je u Zavidovićima. Po zanimanju je geodetski tehničar. Od 1993. godine zaposlena je u organima lokalne uprave, gradskoj upravi Zavidovići, u Službi za katastar, imovinsko pravne poslove i urbanizam. Od 2020. godine je vijećnica u Gradskom vijeću Zavidovići.

22. Šemsudin Skejić

Rođen je 1955. godine. Osnovnu školu završio u Hajderovićima, Srednju Mašinsku tehničku školu u Zenici. Visoko obrazovanje stiče na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, gdje stiče zvanje dipomirano inženjer mašinstva. U toku profesionalne karijere obavljao je niz odgovornih i rukovodnih funkcija u preduzećima i organima u kojima je bio zaposlen (profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi, rukovodilac grupe mašinskih instalacija i projektant IP „Krivaja“ Zavidovići, direktor DC „Inžinjering“, pomoćnik generalnog direktora za investicionu gradnju, tehnički direktor Tvornice montažnih kuća ). U organima uprave lokalne zajednice obavljao je funkcije sekretara Sekretarijata za privredne i društvene djelatnosti, kao i člana Izvršnog odbora općine Zavidovići. Ogroman doprinos dao je u borbi od agresije na BiH, gdje je ratni put završio kao Komandant 1. bataljona 318.b.b. Armije RBiH. Specifičnosti profesionalne karijere obilježili su uspjesi i rezultati u izvršavanju obaveza na odgovornim i važnim funkcijama. Direktno i indirektno učestvovao je u primjerima uspješne privatizacije dijelova preduzeća koja i danas uspješno posluju i rade. Od 2020. godine je vijećnik u Gradskom vijeću Zavidovići. Oženjen, otac dvoje djece.

25. Adi Mahovac

Rođen je 1991. godine. Osnovnu školu završio je u Zavidovićima, gdje završava i Gimnaziju „Rizah Odžačkić“. Diplomirao je studij radiološke tehnologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Zaposlen u JU Dom zdravlja Zavidovići kao diplomirani inženjer medicinske radiologije. Dugi niz godina usavršavao se u sferi zdravstva kroz razne edukacije širom BiH. Aktivan je u društvenom životu Zavidovića, u oblastima kulture, sporta i humanitarnog rada. U sportskim kolektivima NK Krivaja i ŽRK Krivaja angažovan je duži niz godina kao službeni fiziterapeut. Član je brojnih nevladinih organizacija, u kojima aktivno djeluje. Od 2020. godine je vijećnik u Gradskom vijeću Zavidovići.

31. Selma Hajder

Rođena je 1979 godine. Majka je dvoje djece i aktivna je u različitim sferama društvenog života. Posjeduje srednju stručnu spremu (SSS) – ugostitelj, KV kuhar, turistički vodič. Član je Socijaldemokratske partije od 2008. godine.

37. Asim Džindo

Jedan je od najmlađih kandidata za skupštinu Zeničko-dobojskog kantona. Rođen je 1998. godine u Zavidovićima gdje stiče osnovno obrazovanje, a zatim završava Gimnaziju „Rizah Odžečkić“ Zavidovići. Trenutno je apsolvent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Odboru Omladinske banke Zavidovići se priključio 2016. godine, a od 2017. do 2021. obnašao je funkciju koordinatora Omladinske banke Zavidovići. U svom radu angažovan je od 2020. godine na obavljanju stručne prakse u CETEOR d.o.o, a zatim od juna 2022. godine u Elektroprivredi BIH. Trenutno obnaša funkciju Student prodekana na Elektrotehničkom fakultetu i delegata u skupštini Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Zdici.info