Raspisan konkurs za dodjelu boračkih stipendija za studijsku 2018/2019. godinu

Dešavanja

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona otvorilo je konkurs za dodjelu stipendija studentima, pripadnici branitelja i članova njihove porodice za studijsku 2018/2019. godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju lica koja imaju status redovnog studenta/studenta za vlastite potrebe, odnosno: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani borac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju dostaviti nadležnim službama za branilačko – invalidsku zaštitu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA :

ovjerenu fotokopiju lične karte;
dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
uvjerenje o prebivalištu;
potvrdu o redovnom studiju;
dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
ovjerenu kućnu listu;
uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

Konkurs za dodjelu stipendije
Zahtjevi

 

Izvorni članak: www.zavidovici.ba