Reakcija OO SDA Zavidovići na saopštenje Općinskog načelnika o kreditnom zaduženju

Dešavanja

Na adresu našeg portala stigla je rekacija Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Zavidovići, a na ranije objavljen članak “Saopštenje za javnost – Vijećnici Općinskog vijeća Zavidovići odbili prijedlog Općinskog načelnika za rješavanje ključnih projekata“, od 3. juna, 2019. godine.

Reakciju OO SDA Zavidovići prenosimo u nastavku u cjelosti:

REAGIRANJE 

Općinski načelnik općine Zavidovići je na zvaničnoj web stranici Općine www.zavidovići.ba te na facebook stranici Općinski načelnik Zavidovići objavio Saopćenje za javnost da su Vijećnici općinskog vijeća Zavidovići odbili Prijedlog Općinskog načelnika za kreditno zaduženje koji su prema riječima Načelnika ključni za rješavanje projekata. Ovo saopćenje je prenio i portal www.Zdići.info.

Zbog prezentovanja tačnih činjenica i informacija, ovim putem tražimo od navedenih portala da objave Reagovanje Općinske organizacije Stranke demokratkse akcije Zavidovići u cilju ispravnog informisanja građana općine Zavidovići.

Općinski načelnik općine Zavidovići je prema Općinskom vijeću delegirao tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje kod EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj) bez da je isti prethodno izvršio i najmanju analizu tih projekata i da kao takvi zasluže da se nađu u aranžmanu kreditnog zaduženja.  

Slijedeće činjenice ostavljamo javnosti da sami procijene da li su ovi projekti prioriteni u rješavanju komunalne infastrukture i da li zaslužuju da se za iste kreditno zadužimo.

Projekti za koje je traženo kreditno zaduženju su:

  1. Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada,
  2. Unaprijeđenje sistema daljinskog grijanja kroz zamjenu postojećih kotlova na biomasu kao i rekonstrukcija i proširenje mreže, i
  3. Smanjenje gubitaka vode u mreži, rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže. 

Od nabrojanih projekata jedini projekat koji zaslužuje da bude riješen jeste Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnje sortirnice za koju ima urađen glavni projekat, ali ne treba zaboraviti na činjenicu da je Općisnki načelnik dao obećanje da se na lokalitetu deponije „Ekonomija“ neće graditi bilo kakva sortirnica, pa se opravdano onda postavlja pitanje gdje je zemljište koje je predviđeno za njenu izgradnju. Za ostala dva projekta uopće nije urađen Elaborat o ekonomskoj opravdanosti i izvodivosti i potrebi takvih projekata, a kamoli Idejno rješenje.

OO SDA Zavidovići smatra da je Općinski načelnik nespremno ušao u ove pregovore sa EBRD-om, bez da je prethodno upoznao Općinsko vijeće, pa ako hoćete i javnost, obzirom da su materijali već jednom vraćani na doradu u smislu da se prethodno utvrdi i precizira šta se to projektima planira uraditi i šta se od istih očekuje, odnosno koja je njihova opravdanost. Postavlja se pitanje šta znači unaprijediti sistem grijanja kroz zamjenu postojećih kotlova na biomasu kao i rekonstrukcija i proširenje mreže, a da prethodno nemate pokazatelje koliku će građani plaćati cijenu za grijanje na biomasu, o kojim kotlovima je riječ, da li se mora sagraditi posebna toplana za takve kotlove, da li će građani morati raskopavati po svojim stanovima da bi se proširila mreža za grijanje, da li će javne površine biti dovedene u prvobitno stanje nakon proširenja, samo su neka od pitanja na koje vijećnici SDA nisu mogli dobiti odgovor.

Također Projekat smanjenja gubitaka vode u mreži, rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže je dio koji apsolutno nije pripremljen, jer se ne zna na koji dio vodovodne mreže se odnosi, obzirom da se samo jedan dio odnosi na zamjenu ACC cijevi Gradskog vodovoda „Suha“, što se opravdano postavlja pitanje šta kad se zamijeni 2 do 3 kilometra takve vodovodne mreže, šta smo dobili? NIŠTA!!! Jedini uspješan projekat bi bio da nas Općinski načelnik kreditno zaduži za budućih 15 godina. Projekat zamjene ACC cijevi iznosi cca 24 miliona KM za koji JKP Radnik doo Zavidovići ima urađen glavni projekat, tako da parcijalna rješenja nisu dobra za ovu Općinu. Ono na čemu Općinski načelnik treba da se usmjeri sredstva jeste izgradnja Filterskog postrojenja koje košta cca 4 miliona KM i koje je jedino opravdano jer svjedoci smo ovih dana da je voda iz gradskog vodovoda neispravna i da svaka veća kiša uzrokuje zamućenje vode, a ovim projektom bi se to riješilo.

SDA će situaciju da je prvi puta Općinski načelnik poslao materijale nespremne na Općinsko vijeće shvatiti ishitrenim, obzirom na činjenicu da isti na posao nije dolazio punih 5 (pet) mjeseci, ali da po drugi puta isto to ponovi bez adekvatnog obrazloženja i analiza je zaista neozbiljno. Za ovih pet mjeseci Općinski načelnik se nije udostoji doći na sjednicu Općinskog vijeća i da vijećnicima da obrazloženje za kreditno zaduženje, da iznese svoju VIZIJU, jer ono što nije napisano i zabilježno se ne može pročitati. Naravno, bilo je bolje to izbjeći i danas optužiti i krivicu prebaciti na vijećnike.

U saopćenju Općinski načelnik ne spominje da se ovim kreditnim zaduženjem od 10. miliona KM općina Zavidovići kreditno zadužuje za budućih 15 godina, što znači da općina Zavidovići za tih 15 godina neće biti solventna da uradi ni jedan veći infrastrukturni projekat, osim što bi općinu Zavidovići doveo u ropstvo.

Također se ne spominje da bi godišnja rata otplate kredita iznosila 80.000 KM što je maksimalni iznos rate kredite, ne razmišljajući o nepredvidivim situacijama koje mogu uticati prihode i rashode i posljedicama koje mogu iz toga prizaći.

Napominjemo da nam je ovim reagovanjem bila samo namjera da svom članstvu i građanima iznesemo samo dio prave istine i činjenica o kreditnom zaduženju kakvo se planiralo, a koji vijećnici nisu opravdano podrži. Onog momenta kada se ovim i sličnim projektima pristupi na najozbiljniji način vijećnici SDA će zasigurno biti uz takve projekte. 

Zdici.info