Realizacija infrastrukturnih projekata na području općine Zavidovići

Dešavanja

Put i javna rasvjeta u ulici „Oslobodilaca Vozuće“

Dana 30.05.2020. godine asfaltirana je ulica „Oslobodilaca Vozuće“. Navedena ulica nalazi se u užoj gradskoj zoni općine Zavidovići a mještani ove ulice dugi niz godina živjeli su s problemom neadekvatne i neosvjetljene lokalne saobraćajnice. Tim povodom mještani ovog dijela naše Općine proveli su aktivnosti prikupljanja novčanih sredstava s ciljem konačnog rješavanja problema u saradnji s općinom Zavidovići. Na zadovoljstvo svih, asfaltiranje ove ulice završeno je protekle sedmice. Za ovu namjenu iz općinskog Budžeta izdvojena su znatna novčana sredstva.

U istoj ulici uporedo je rađena i izgradnja javne rasvjete koja je puštena u funkciju krajem mjeseca maja. I ovaj projekt podržan je od strane Općine značajnim novčanim iznosom a sve u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Most u Mjesnoj zajednici „Stipovići“

U proteklom periodu odvijali su se radovi na izgradnji mosta za laki saobraćaj u Mjesnoj zajednici „Stopivići“. Most je izgrađen na mjestu nekadašnjeg dotrajalog žičanog pješačkog mosta koji je u nekoliko navrata, prilikom velikog vodostaja rijeke Gostović, bio oštećen ili u potpunosti uništen.

Polovinom mjeseca maja asfaltiran je završni, gazeći sloj mosta čime je navedeni projekt skoro u potpunosti završen, a nakon izgradnje trotoara i tehničkog prijema isti će biti pušten u funkciju.

Ugovor za izgradnju mosta potpisan je 13.04.2019. godine sa izvođačem radova GTPD „Porobić“ d.o.o. iz Zavidovića. Vrijednost projekta izgradnje mosta je 393.356,68 KM, a sredstva su obezbijeđena od Vlade Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 200.000,00 KM i Budžeta općine Zavidovići u vrijednosti 193.356,68 KM.

Dužina mosta je 44 metra, ukupna širina 5,5 metara, od čega je širina kolovoza 3,6 metara a trotoara 80 centimetara.

Izgradnjom mosta osigurat će se kvalitetna i sigurna komunikacija, te funkcionalno i moderno rješenje povezivanja naseljenih mjesta.

Rekonstrukcija puta u MZ “Dolina – Alići”

Dana 31.12.2019. godine potpisan je Ugovor između Općinskog načelnika mr. sci. Hašima Mujanović i ministra Josipa Martić ispred Federalnog ministarstva prostornog uređenja o sufinansiranju projekta „Sanacija puta Zavidovići – Dolina – Globarica“.

Ministarstvo sudjeluje u sufinansiranju projekta „Sanacija puta Zavidovići – Dolina – Globarica“ sa sredstvima u iznosu od 100.000,00 KM, dok su i iz općinskog Budžeta izvdojena znatna finansijska sredstva.

Početkom mjeseca maja realizovan je i ovaj projekt te je većim dijelom izvršena rekonstrukcija navedene saobraćajnice a u narednom periodu rekonstruisat će se i preostali dio ove putne komunikacije. Isto će biti finansirano od strane općine Zavidovići.

Bitno je spomenuti da je i Mjesna zajednica “Dolina – Alići” u fazi izgradnje javne rasvjete a ista je finansirana iz Budžeta općine Zavidovići i od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Zeničko-dobojskog kantona.

– Pored ovih projekata u toku su pripremni radavi na rekonstrukciji puta Donja Lovnica – Gornja Lovnica, radovi na uređenju puta Mednik – Mramorje, te put kroz naselje Mećevići. U planu je početak izgradnje vodovoda za naselje Gornji Sinanovići a u prvoj fazi očekuje se izgradnja pumpne stanice. Planiraju se i radovi na izgradnji Vodovoda u MZ “Vozuća” kao i niz drugih projekata, a radovi na vodovodu Rasječenica su u trećoj fazi, dok se očekuje i početak izvođenja radova na završnoj fazi.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba