Realizacija projekta federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Sport

UG Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići u proteklom periodu uspješno je proveo projekat pod nazivom “Osnaživanje, rehabilitacija i socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom”.

Porojekat je obuhvatio nastupe na sporstkim takmičenjima u šahu, pikadu, sportskom ribolovu, streljaštvu, kao i prezentacija sjedeće odbojke, organizaciju okruglog stola na temu socijalnog uključivanja i inkluzija osoba sa invaliditetom.

Kroz projekat je prošlo preko 150 učesnika sportista invalida iz Tuzle, Tešnja, Zenice, Visokog, Breze, Maglaja, Tešnja, Olova i Zavidovića iz raznih sportskih disciplina kao i veći broj učenika osnovnog i srednjeg obrazovanaj na okruglim stolovima na temu uključivanja lica sa invaliditetom kroz inkluziju koja osigurava licima sa invaliditetom poboljšanje u rekreativnom životu kroz sport, te ukljčivanja kroz normalnije tokove života.

Projekt je osiguran putem javnog poziva koga je odobrilo federalno ministrstva rada i socijalne politike.

Zdici.info