Stvarni makroekonomski pokazatelji Općine Zavidovići

Dešavanja

Foto: Davud Jusufović

Prethodnih dana imali smo priliku da vidimo makroekonomsko tumačenje ekonomskih pokazatelja razvoja lokalne samouprave na primjeru Općine Zavidovići.

Iako na prvi pogled isti šalju pozitivnu sliku, analiza struke govori drugačije. U nastavku možete pročitati analizu koju je za naš portal pripremio Haris Hodžić, diplomirani ekonomista.

 

Da bi mogli tumačiti određene pokazatelje potrebno je da ovladamo svim makroekonomskim alatima kao i da rezultate istih stavimo u odnos sa pokazateljima drugih lokalnih samouprava kako bi dobili jasniju sliku o ekonomskom razvoju i položaju Općine Zavidovići.

Makroekonomska slika o razvoju lokalne samouprave se ne može dobiti površinskim tumačenjem i selekcijom samo određenih pokazatelja koji su u apsolutnoj vrijednosti pozitivni dok realni indikatori zbirnih makroekonomskih varijabli upućuje na potpuno drugačiju sliku razvoja naše općine.

Za potrebu izrade indeksa razvijenosti lokalne samouprave/općine koriste se sljedeći indikatori: prihod od poreza na dohodak po stanovniku, stepen zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, kretanje stanovništva, udio starog stanovništva i stepen obrazovanja stanovništva.

Prema podacima Agencije za statistiku i podacima porezne uprave Federacije BiH, Općina Zavidovići se po razvijenosti nalazi tek na 54. mjestu i spada u četvrtu grupu općina. Četvrta grupa je grupa nerazvijenih lokalnih samouprave i po razvoju našu općinu porede sa općinama kao što su Stolac, Kladanj, Vareš, Olovo, Prozor, Bosanska Krupa i dr.

U prilog tome govori i činjenicu da su Zavidovići u Zeničko-dobojskom kantonu zauzimaju tek 10. mjesto po razvijenosti od ukupno 12 općina/gradova. Iza nas su Vareš i Olovo.

Broj zaposlenih u Općini Zavidovići jeste veći u odnosu na 2016. godinu, ali da li smo u ovom periodu uvidjeli da je se na području općine otvorila neka fabrika/preduzeće? Da li je u stvarnosti došlo do povećanja broja zaposlenih?

Ovakvi podaci o povećanju zaposlenosti su lijepi za oko, ali ne mogu da zadovolje i našu dušu jer smo svi svjesni da zaposlenost nije porasla već da je ista prividan rezultata prinuđenosti poslodavaca da svoje radnike prijave i osiguraju jer su pod pritiskom gubitka istih uslijed nedostatka radne snage kao i pojačane inspekcijske kontrole od strane kantonalnih i federalnih inspakcija koje suzbijaju sivu ekonomiju i rad na crno, ističe autor analize.

Prema podacima Svjetske banke koji pokazuju da je ukupna zaposlenost u BiH za 2018. godinu iznosila 7200 novih radnih mjesta, gore navedeni podaci  bi upućivali na to da je upravo iz Općine Zavidovići došlo preko 800 novih radnih mjesta, a što zvuči nerealno za jednu općinu koja spada u grupu nerazvijenih općina.

– Prema tome, nova radna mjesta su ustvari već postojala u zoni sive ekonomije i rezultat su samo ozakonjena poslovanja od strane poslodavaca.

Dokaz ovome jeste i podatak da Općina Zavidovići ima najmanju stopu zaposlenosti u Zeničko-dobojskom kantonu.

Da stvar bude gora, Općina Zavidovići ima i najveću stopu nezaposlenosti u kantonu.

Rijetka smo lokalna samouprava koja ima stopu nezaposlenosti preko 50%, a koju u našem kantonu nema ni jedna od 11 općina/gradova.

Vanjskotrgovinski bilans od 30 miliona je suficitaran, ali je neophodno prethodno pogledati i podatke o izvozu Općine Zavidovići. Izvoz u visini od 64 miliona je solidan, ali je potrebno da pogledamo izvoze drugih općina u našem kantonu.

Susjedna Općina Maglaj ostvaruje izvoz u visini od 189 miliona, grad Visoko 194 miliona, Općina Tešanj 462 miliona i Grad Zenica 541 milion KM izvoza. Izvoz Općine Zavidovići je pokazatelje nedostatka novootvorenih preduzeća koja su nam nužna i prijeko potrebna da bi dodatnom proizvodnjom popravila parametre izvoza naše općine.

Kada je riječ o kretanja stanovništva, od kraja 2015. godine pa do kraja 2018. godine izgubili smo 1188 radno sposobnog stanovništva. U 2015. godini imali smo 26356 radno sposobnog stanovništva, a na kraju 2018. godine 25168. Broj penzionera u 2018. godini se povećao na 5787 dok je 2015. godine iznosio 5503.

Znači da početkom 2019. godine imamo nova 293 penzionera u našoj općini i da nam je do početka 2019. godine 904 osobe napustilo našu općinu koje su posao našle u inostranim zemljama. Egzodus naših Zavidovićana je mnogo veći jer nisu ubrojana djeca uzrasta do 16 godina kao i to da nisu obrađeni podaci za 2019. godinu.

Što se tiče prosječne plate u našoj općini, moram istaći da je prosječna plata od 696,00 KM ispod prosječne plate kantona koja iznosi 763,00 KM i daleko od prosječne plate Federacije u 2018. godini koja je iznosila 889,00 KM.

Svi ovi makroekonomski parametri ukazuju na to da je naša općina još uvijek u krizi razvoja i daleko od povoljnog socioekonomskog standarda života. Moram priznati da, ukoliko pogledamo makroekonomske parametre iz 2015. godinu, postoji mali ali nedovoljni pomak naše općine. U 2015. godini smo bili svrstani u grupu izrazito nerazvijenih lokalnih samouprava a danas smo, ako je to za pohvalu a smatram da nije, u grupi nerazvijenih općina.

Foto: Davud Jusufović

Zdici.info