Regionalna konferencija o radu i zapošljavanju u Žepču

Dešavanja

U četvrtak, 17.10.2019. godine održati će se Regionalna konferencija o radu i zapošljavanju u Općini Žepče. Organizator Konferencije je Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Organizaciju konferencije podržao je Federalni zavod za zapošljavanje.

U okviru Konferencije održati će se dvije panel diskusije i to na temu „Svrsishodnost aktivnih mjera zapošljavanja“ i „Regionalna suradnja kao način rješavanja izazova u oblasti rada i zapošljavanja s fokusom na reforme politika zapošljavanja i primjenu europskih principa u oblasti rada i zapošljavanja“.

Na temu „Svrsishodnosti aktivnih mjera zapošljavanja“ govoriti će: Sehadet Hadžić, Šef sektora za zapošljavanje u Službi za zapošljavanje, Vedran Lakić, savjetnik gradonačelnika Grada Tuzla, Emina Tufekčić, HR Menadžerica u Vispak d.d. Visoko, Marko Martić – Centar za istraživanje i studije GEA, Husein Al-Baldawi – Udruženje poslodavaca FBiH, Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca RS.

Uvodničar i moderator panel diskusije je Dr.Ranko Markuš, direktor GOPA mbH (YEP projekt).
Na temu Regionalne suradnje u oblasti rada i i zapošljavanja govoriti će: Haris Huskić rukovoditelj Sektora FZZZ-a za aktivnu politiku zapošljavanja, Enisa Kifer, EURES savjetnica, Regionalni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Osijeku, Drago Perc, direktor Regionalnog ureda Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije u Kranju, Ibush Yusufi – savjetnik za aktivne mjere zapošljavanja Agencije za zapošljavanje Republike Sjeverne Makedonije, Amira Omanović, Zamjenica menadžera sektorskog fonda GIZ ORF MMS. Uvodničarka i moderatorica panel diskusije je Nermana Ajanović – Hajdarpašić ispred najvećeg portala za zapošljavanje u BiH, Posao.ba.

U sklopu Konferencije biti će prezentirani stručni radovi na temu rada i zapošljavanja a organizirati će se i poslovni izlog poduzetnika iz ZDK. Konferencija se održava u okviru 6. Gospodarskog foruma, u sklopu obilježavanja Dana Općine Žepče.

Zdici.info