Saopštenje za javnost o upisu IP “Krivaja”

Dešavanja

Kapija preduzeća "Krivaja"

Radnici IP „Krivaja“ u štrajku su od 25. decembra 2015. godine, obzirom da su bili nezadovoljni odnosom novih vlasnika, ortačke grupe koju čine Trgovačko društvo “Makro-Drvo”, “Marić-Žepče” i “Prograd” iz Žepča te “Fedis” iz Zavidovića.

Općina, Općinsko vijeće i Općinski načelnik Hašim Mujanović, spremni su za razgovor sa svim stranama u sporovima kako bi se imovina i pogoni IP „Krivaja” stavili u funkciju razvoja grada i države BiH. Za našu Općinu je bitno da se imovina preduzeća IP „Krivaja“ stavi u funkciju na način da radnici stiču egzistenciju radeći u pogonima, ali da kupci prije svega moraju ispuniti preuzete obaveze iz ugovora.

Obzirom da je pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma bez prethodnog informisanja, znanja i saglasnosti Općinskog načelnika gospodina Hašima Mujanović vršio promjene u katastru nekretnina, protiv istog će se provesti ispitni postupak.

Navedenim postupkom, pomoćnik načelnika upisao je imovinu IP „Krivaja“ na četiri subjekta, ali samim upisom ne dokazuje se vlasništvo niti se stiče koje drugo pravo nad nekretninom, a posebno ne upis u Zemljišno-knjižni ured, kao ni raspolaganje imovinom.

Stav Općinskog načelnika ni do dan danas se nije promijenio. Općinski načelnik ostaje dosljedan svom obećanju koje je dao radnicima IP „Krivaja“ u stečaju, tj. da neće potpisati predaju imovine sve dok kupci ne ispune svoje obaveze prema radnicima.

Radnici su se borili i još uvijek se bore protiv rasprodaje imovine ovog preduzeća za koje su dali svoje godine života u egistiranju nekadašnjeg giganta drvne industrije iz Zavidovića.

Zdici.info