ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići: Nabavljena teretna vozila za PJ Šumarija Maglaj i PJ Šumarija Zavidovići

Dešavanja

Prilikom nabavke sredstava za proizvodnju i prevoz uposlenika, vodi se računa da svaka poslovna jedinica dobije traženo sredstvo u što kreaćem periodu kako bi se cjelokupni proces proizvodnje nesmetano odvijao a istovremeno i poboljšali uslovi rada svih uposlenika.

Nakon što je utvrđena opravdanost zahtjeva za kupovinu teretnog vozila, izvršena je nabavka istog za potrebe poslovne jedinice „Šumarije Maglaj“. Nabavka teretnog kombinovanog vozila sa prednjom duplom kabinom i zadnjim otvorenim tovarnim prostorom, s obzirom na višestruku funkciju ovakvog tipa vozila, olakšat će dosadašnju praksu angažovanja vozila sa drugih poslovnih jedinica za prevoz roba i ljudi u PJ“Šumariji Maglaj“.

Osim ovog vozila, i za poslovnu jedinicu „Šumariju Zavidovići“, izvršena je nabavka teretnog vozila volkswagen “Caady“, za potrebe radne jedinice Građenje i održavanje.

Vozilo će se upotrebljavati za potrebe održavanja u poslovnoj jedinici, prevoz mehaničara na teren, te dijelova za popravke mehanizacije u slučaju kvarova na terenu, što svakako opravdava kupovinu sredstva.

Osnovni cilj nabavke je postizanje što veće produktivnosti rada i omogućavanje lakšeg kretanja uposlenicima ali i smanjenje izdataka na rezervne dijelove dotrajalih vozila u upotrebi. Vozila su nabavljena iz tekućeg poslovanja preduzeća a vrijednost nabavke vozila je blizu 30.000,00 KM.

I u narednom periodu, Uprava preduzeća će vršiti nabavke mašina i sredstava za rad i prevoz uposlenika, u ovisnosti od potreba i ostvarenih prihoda.

Izvorni članak: spdzdk.ba