ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići: Stalni radni odnos zasnovalo 118 radnika

Dešavanja

Danas je u prostorijama Uprave preduzeća organizovana svečanost potpisivanja ugovora za radnike koji su po provedenom javnom oglasu primljeni u stalni radni odnos u Javnom preduzeću „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići.

Osim članova Uprave društva, današnjem događaju su prisustvovali i rukovodioci poslovnih jedinica, predsjednik Skupštine društva, Husanović Almin, predsjednik Nadzornog odbora, Smailhodžić Idris, te glavni sindikalni povjerenik, Delić Mufid.

Potpisivanju ugovora je prethodilo provođenje konkursne procedure, a stalni radni odnos će zasnovati 118 radnika različitih profila. Osim njih, po provedenom javnom oglasu, a prema potrebama preduzeća, radni odnos na određeno vrijeme će zasnovati još 85 radnika.

Vodeći se potrebama preduzeća, a po osnovu prirodnog odliva radne snage zbog odlazaka u penziju, te prilagođavanju potrebama tržišta rada, Uprava preduzeća je prošle godine krenula u postupak prijema radnika u stalni radni odnos, te riješila radni status za 74 radnika, a ove godine je odlučeno da se taj broj poveća, što će u konačnici rezultirati zapošljavanjem skoro 200 radnika u vremenskom periodu od jedne godine.

Kao preduzeću kojem je šuma povjerena na plansko i odgovorno upravljanje, i koje ima određenu odgovornost i prema društvenoj zajednici, cilj Uprave preduzeća je da i na ovaj način obezbijedi nesmetan rad preduzeća koje je od velikog značaja za razvoj Zeničko – dobojskog kantona, te su u radni odnos primljeni kadrovi različitih profila, od šumarskih inženjera, sjekača, vozača, do administrativnog osoblja.

„Naši radnici su naša snaga i danas, zvanično 118 radnika postaje dio velike pordice koja će, nadamo se i u budućnosti rasti i težiti ka dobrim poslovnim rezultatima i prevazilaženju svih prepreka koje nam donose ova izazovna vremena. Zajedničkim snagama, kroz razvoj šumarstva, treba graditi prilike za nova zapošljavanja i pružiti priliku mladim ljudima za gradnju budućnosti u zemlji kojoj pripadaju“, kazao je generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić.

Okruženje u kojem radimo, značajno je za produktivan rad te Uprava društva svake godine, iz vlastitih prihoda, osigurava sredstva za kupovinu prevoznih sredstava, HTZ opreme, građevinske mehanizacije, šumskih traktora i gradnju šumske infrastrukture, a preduzeće redovno izmiruje i obaveze prema radnicima, državi i dobavljačima, što će reći da je ovo perspektivno preduzeće, koje ima potencijal za budućnost, i koje će, svakako i u vremenu koje dolazi, zapošljavati nove generacije istinskih čuvara šuma.

Zdici.info