Tribina 2021, sport 01:00 - 01:30
Granice Istoka 2021, informativni 02:30 - 03:00
Tribina 2021, sport 03:30 - 04:00
Al Jazeera English - PRIJENOS, 04:00 - 08:00
Kontekst 2021, informativni 08:30 - 09:00
Kontekst 2021, informativni 09:30 - 10:00
Tribina 2021, sport 10:00 - 10:30
Kontekst 2021, informativni 10:30 - 11:00
Kontekst 2021, informativni 12:30 - 13:00
Tribina 2021, sport 14:30 - 15:00
Granice Istoka 2021, informativni 15:30 - 16:00
Al Jazeera Biznis 2021, informativni 21:30 - 22:00