AJ Svijet 2019, informativni 03:00 - 03:30
Tribina 2019, sport 03:30 - 04:00
Al Jazeera English - PRIJENOS, 04:00 - 07:30
AJ Svijet 2019, informativni 07:30 - 08:00
AJ Svijet 2019, informativni 10:30 - 11:00
AJ Svijet 2019, informativni 12:30 - 13:00
AJ Svijet 2019, informativni 15:30 - 16:00
Sportski Magazin 2019, sport 21:01 - 21:30
Kontekst 2019, informativni 21:30 - 22:00
Vijesti u 22, informativni 22:00 - 23:00 Trenutno na programu
Sportski Magazin 2019, sport 23:05 - 23:30
Kontekst 2019, informativni 23:30 - 00:00
Sportski Magazin 2019, sport 00:30 - 01:00