SKRIVENA KAMERA, 01:00 - 02:00
Face to face, 02:00 - 02:30
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem, informativni 02:30 - 04:15
Oko Sarajeva, 04:15 - 05:15
Dokumentarni program, Dokumentarni 06:00 - 07:00
Muzicki program, 07:00 - 07:35
TELETRGOVINA Natura Therapy, 07:35 - 08:00
UzBuđenje, show 08:00 - 10:00
TELETRGOVINA Rondoshop, 10:00 - 10:20
TELETRGOVINA Natura Therapy, 10:20 - 10:40
TELETRGOVINA Rondoshop, 10:40 - 11:00
Face to face, 11:00 - 11:30
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem, informativni 11:30 - 13:00
TELETRGOVINA Rondoshop, 13:00 - 13:15
Oko Sarajeva, 13:15 - 13:45
TELETRGOVINA Rondoshop, 14:15 - 14:30
Misterije civilizacija prošlosti, 14:30 - 14:45
TELETRGOVINA Natura Therapy, 14:45 - 15:00
Semirovih 5 pitanja, 15:00 - 15:10
TELETRGOVINA Rondoshop, 15:10 - 15:30
TELETRGOVINA Natura Therapy, 15:30 - 15:45
TELETRGOVINA Rondoshop, 15:45 - 16:00
NAKIT TV, 16:00 - 18:45
Face to face, 18:45 - 19:15
Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem, informativni 19:15 - 21:00 Trenutno na programu
Vrijeme suodgovornosti, 21:00 - 22:00
Nazdravlje, 22:00 - 22:40
Oko Sarajeva, 22:40 - 23:10
Muzicki program, 23:10 - 00:00