SKRIVENA KAMERA, 01:00 - 02:00
Vjestnik, 02:00 - 02:30
Summer kitchen, 02:30 - 03:10
SKRIVENA KAMERA, 03:10 - 04:00
Maximus olympicus, 04:00 - 04:40
Dokumentarni program, Dokumentarni 04:40 - 05:30
Imam ideju, 05:30 - 06:00
Muzicki program, 06:00 - 07:00
UzBuđenje, show 07:00 - 09:00
Vjestnik, 09:00 - 09:30
VOA, informativni 09:30 - 10:00
Teletrgovina, 10:00 - 10:15
Summer kitchen, 10:15 - 11:00
Teletrgovina, 11:00 - 11:15
Teletrgovina, 12:00 - 12:15
Imam ideju, 12:15 - 13:00
Vremenska prognoza i stanje na putevima, 13:00 - 13:10
Teletrgovina, 13:10 - 13:30
Ellen, 13:30 - 14:30
Teletrgovina, 14:30 - 15:00
Izgubljeni svjetovi, 15:00 - 15:55
Teletrgovina, 15:55 - 16:10
Summer kitchen, 16:10 - 17:00
NAKIT TV, 17:00 - 18:45
Face to face, 18:45 - 19:15
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem, informativni 19:15 - 20:00
Stanje na putevima, 20:00 - 20:05
Nazdravlje, 20:05 - 21:30
Ellen, 21:30 - 22:15
Oko Sarajeva, 22:15 - 22:45
VOA, informativni 23:00 - 23:30