Pregled programa za utorak, 02:05 - 06:10 Trenutno na programu
Toše Proeski, koncert, 06:10 - 06:40
Mozaik religija (R), vjerski program, 06:40 - 07:05
Ekovizija: Požar u Hutovu blatu (R), dokumentarni program Sport, r. Kulturno, dokumentarni 07:05 - 08:00
Šta ste danas uradili: Zavičaji, 08:05 - 08:15
Sigurnost prometa, 08:30 - 08:35
Vidi ovo: Nasilje u školi, 08:35 - 08:45
Federacija danas, 17:00 - 17:25
Super Loto, prijenos izvlačenja, 19:10 - 19:30
Dnevnik 2 Sport Vremenska prognoza, sport 19:30 - 20:15
Dnevnik 3 Sport Kulturno, sport 21:40 - 22:40
Sedmica, magazin iz kulture, 23:25 - 00:20