Pregled programa za četvrtak, 02:20 - 06:35
Prirodna baština: Kraška polja Istočne Hercegovine, dokumentarni program, Dokumentarni 06:35 - 07:05
Travnički hroničar, dokumentarni program Sport, r. Kulturno, Dokumentarni 07:05 - 08:00
Vik Viking, serija 08:05 - 08:15
Robovlakovi, serija 08:15 - 08:30
Wissper, serija 08:30 - 08:35
Federacija danas, 17:00 - 17:30
Dnevnik D, informativni 20:10 - 20:30
Parlament, informativna emisija, informativni 23:05 - 23:25