Rijeka: More, 06:00 - 06:34
TV kalendar, 06:34 - 06:55
Treća dob, serija 11:10 - 11:40
TV kalendar, 11:40 - 12:00
Sport, informativni 12:15 - 12:18
TV kalendar, 16:44 - 17:00
Potjera, serija 18:08 - 18:58
Tema dana, serija 19:47 - 20:05
Otvoreno, informativni 22:00 - 22:51 Trenutno na programu
Sport, informativni 23:06 - 23:11
Agenda: Svijet, vanjskopolitički magazin, informativni 00:07 - 00:37