Juhuhu, serija 06:41 - 06:42
Juhuhu, serija 07:08 - 07:10
Juhuhu, serija 07:12 - 07:13
Juhuhu, serija 07:24 - 07:27
Hu Hu: Koš, koš, koš, 07:52 - 07:54
Juhuhu, serija 07:54 - 07:55
Juhuhu, serija 08:00 - 08:01
Juhuhu, serija 08:01 - 08:03
Juhuhu, serija 08:16 - 08:18
Juhuhu, serija 08:42 - 08:43
Hu Hu pjesma: Koš, koš, koš, 09:43 - 09:44
Juhuhu, serija 09:58 - 10:00
Juhuhu, serija 10:00 - 10:03
Hu Hu pjesma: Koš, koš, koš, 19:10 - 19:12
POPROCK.HR, serija 19:30 - 20:05
Onaj osjećaj kad..., film 21:02 - 22:39 Trenutno na programu