Srpska danas, 02:25 - 03:10
Hronika Semberije i Majevice, 03:10 - 03:36
Dnevnik 2, informativni 03:36 - 04:06
Dnevnik plus, Alen Šeranić, ministar zdravlja Republike Srpske, informativni 04:06 - 04:24
Aktuelno, 04:24 - 05:19
Jutarnji program, 06:04 - 09:00
Vijesti, informativni 09:00 - 09:07
Gastronomad, kulinarski putopis, 09:07 - 09:23
Gorka osveta, tv novela, 09:23 - 10:20
Pekmen, crtana serija, serija 10:20 - 10:43
Oli, dječak koji postaje to što pojede, crtana serija, serija 10:43 - 11:05
Dino Dejna, crtana serija, serija 11:05 - 11:19
Grand Lion 2, serija 11:19 - 12:00
Dnevnik 1, informativni 12:00 - 12:28
KUHINJICA, 12:28 - 12:31
Aktuelno, 12:31 - 13:34
Kapi zavičaja sa Slavišom Sabljićem, Čađavica, 2. dio - dokumentarni program, Dokumentarni 13:34 - 14:02
Vijesti, informativni 14:02 - 14:13
Gorka osveta, tv novela, 14:13 - 15:08
Gastronomad, kulinarski putopis, 15:08 - 15:23
Istine i laži 3, serija 15:23 - 16:18
Prozornica, emisija iz kulture, 16:18 - 16:48
KUHINJICA, 16:48 - 17:00
Srpska danas, 17:00 - 17:50
Izbori 2020. blok 2, 17:50 - 17:53
Predstavljanje političkih subjekata, Željko NINKOVIĆ, nezavisni kandidat, 17:53 - 17:56
Predstavljanje političkih subjekata, Izeta FERIZOVIĆ, nezavisni kandidat, 17:56 - 17:59
Predstavljanje političkih subjekata, Mirna SAVIĆ-BAJIĆ, Narodni pokret “Banjaluka zove”, 17:59 - 18:02
Predstavljanje političkih subjekata, Ozren PERDUV, Pokret pravde, 18:02 - 18:05
Predstavljanje političkih subjekata, Ibrahim SPAHIĆ, Građanska demokratska stranka BiH, 18:05 - 18:09
Hronika Potkozarja, 18:09 - 18:45
Grand Lion 2, serija 18:45 - 19:18
KUHINJICA, 19:18 - 19:30
Dnevnik 2, informativni 19:30 - 20:16
Istine i laži 3, serija 20:16 - 21:04
Snaga života, Rijetke bolesti - Mihajlo, 21:04 - 21:39
Zločini koji su pisali istoriju, dokumentarni program, Dokumentarni 21:39 - 22:15
Dnevnik 3, informativni 22:15 - 22:52 Trenutno na programu
Hronika "Izbori 2020.", 22:52 - 23:07
Rej Donovan 2, serija 23:07 - 00:14
Istine i laži 3, serija 01:01 - 01:42