PUT PJESME I DOBRIH LJUDI, reportaža, 07:00 - 08:00
ALIJA AKŠAMIJA. SVJETLOPISAC NASMIJANOG LICA, dokumentarni program, Dokumentarni 08:00 - 09:00
LAURA PAPO BOHORETA, dokumentarni program, Dokumentarni 09:00 - 10:00
MLADI DRAKULA, serijski program, serija 10:00 - 10:30
MLADI DRAKULA, serijski program, serija 10:30 - 11:00
MLADI DRAKULA, serijski program, serija 11:00 - 12:00
SARAJEVSKA HRONIKA, 12:05 - 13:00
SARAJEVDISANJE, dokumentarni program, Dokumentarni 13:00 - 13:45
BEZ PREDRASUDA, dokumentarni program, Dokumentarni 13:45 - 14:30
LIČNA KARTA, dokumentarni program, Dokumentarni 14:30 - 15:00
POP ROCK LEKSIKON, muzički program, 15:00 - 16:00
LAZAR DRLJAČA, dokumentarni program, Dokumentarni 17:00 - 18:00
O BOSANSKOM NA BOSANSKOM, 18:00 - 18:10
VREMEPLOV, 18:10 - 18:20
TARIH, 18:20 - 18:30
TIMMY TIME, dječiji program, 19:00 - 19:15
EMA ESESA, dječiji program, 19:15 - 20:00
KONCERT REGINA, muzički program, 20:00 - 21:40
BILJEŠKA O PISCU - DZEVAD KARAHASAN, dokumentarni program, Dokumentarni 21:40 - 22:30
KONCERT DIVANHANA, dokumentarni program, Dokumentarni 22:30 - 23:40
MUZIČKI BLOKOVI, 23:40 - 00:00