U Sloveniji i Njemačkoj u 2018. zaposleno 17.090 građana BiH

Dešavanja

U Sloveniji i Njemačkoj prošle godine posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH zaposleno je 17.090 građanina BiH.

Kada je riječ o Sloveniji, u 2018. godini izdato je 16.090 radnih dozvola za građane Bosne i Hercegovine.

U 2018. godini po broju oglasa na prvom mjestu su varioci i vozači sa po 16 posto, zidari 13 posto. Tesari i radnici u proizvodnji su na šest posto, bravari tri posto, kuhari, armirači i električari sa po dva posto i građevinski radnici jedan posto.

Navedena zanimanja se odnose na SSS i KV kvalifikaciju, a oko tri posto oglasa odnosilo se na VSS kvalifikaciju.

Plaće svih radnika se kreću u bruto iznosu od 800 do 2.400 eura, a u 99 posto slučajeva radi se o angažmanu muške radne snage.

Što se tiče Njemačke u zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom izdato je 1.000 radnih dozvola.

Plaće svih radnika se kreću u minimalnom iznosu od 1.800 eura bruto u prvoj godini. U prosjeku ugovori za prvu godinu dolaze na oko 2.000 eura, a vezano za spolnu strukturu 62,5 posto zaposlenih su žene.

Iz Federacije BiH dolazi 80,43 posto zaposlenih, 19,37 posto iz RS, te 0,2 posto iz Brčko distrikta BiH.

Izvorni članak: www.zenit.ba