U ZDK postavljene inzulinske pumpe za djecu oboljelu od dijabetesa

Dešavanja

U prvoj sedmici jula nakon petodnevne edukacije završeno je postavljanje inzulinskih pumpi drugoj skupini djece dijabetičara koja su prema datim kriterijima bili kandidati za ovu vrstu terapijske šeme.

Obavljena je i tromjesečna kotrola glikoliziranog hemoglobina A1c za prethodnih troje djece kao pokazatelja reguliranosti dijabetesa. Svi roditelji su prošli kroz sistematičnu i kvalitetnu edukaciju provedenu hospitalno od strane dijabetološkog tima Odjela pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica.

Prva skupina od troje djece nakon tri mjeseca ima odlične rezultate mjerene HbA1c pokazateljem, ali još i više općim zadovoljstvom djece, manjim brojem aplikacija i velikom motiviranošću djece i roditelja da rezultati reguliranosti bolesti budu još bolji.

Svih pet pumpi je postavljeno djeci sa područja Zeničko-dobojskog kantona iz općina Zenica, Zavidovići, Kakanj prema kriterijima iz Pravilnika o medicinskim pomagalima.

“Za 2019. godinu do rebalansa budžeta planirano je pet pumpi koje su i postavljene kao i finansiranje setova za dvije inzulinske pumpe koje će prema istim kriterijima propisanim Pravilnikom o medicinskim pomagalima iz 2018. godine kandidati za pumpe moći sami nabaviti što još uvijek nije realizirano. Nadamo se da ćemo rebalansom budžeta ZZOZDK moći još jedan broj djece prevesti na terapiju inzulinskom pumpom u ovoj godini te da će planirana sredstva za inzulinske pumpe i prateće setove u idućoj godini biti znatno veća”, navodi se iz Menadžmenta JU Kantonalna bolnica Zenica.

Djeca dijabetičari ovisna o inzulinu sa podrucja zeničko-dobojskog kantona do 18 godina se kontroliraju u Savjetovalištu za dijabetes Odjela pedijatrije.

Inzulinske pumpe daju jednom broju djece šansu za bolju reguliranost, dizanje kvaliteta života i odlaganje hroničnih komplikacija te je potreba za većim brojem inzulinskih pumpi opravdana.

Izvorni Članak: www.zenit.ba