Ucjene i pritisci na vijećnicu Općinskog vijeća Zavidovići ?

Dešavanja

Prema informacijama sa posljednje sjednice Općinskog vijeća Zavidovići i izlaganju pojedinih vijećnika, zloupotrebljena je  funkcija izvršne vlasti za pritisak i ucjene prema pojedinim vijećnicima sa ciljem nametanja stava i imperativa glasanja za usvajanje budžeta Općine za 2022. godinu.

Prema riječima Harisa Hodžića, vijećnika SDP-a, njihova kolegica vijećnica,  zbog odluke da ne glasa za usvajanje budžeta izložena je ucjenama i velikom pritisku od strane načelnika Općine.

– Da mi načelniče podržimo budžet, a da vi rješenje koje ste dali našoj kolegici za promjenu radnog mjesta, samo iz razloga što ne želi glasati za budžet Općine za 2022. godinu stavite u ladicu. Ucjenjujete vijećnike općinskog vijeća Zavidovići da ako ne glasaju za budžet, dobit će promjenu radnog mjesta.  Zar smo spali na toliko dno – izjavio je Hodžić.
Obraćanje Hodžića, koji govori o ucjenama prema vijećnici SDP-a možete pogledati od 22:57.

Zdici.info