Uplaćen dio duga: Otpad će se i dalje voziti na Mošćanicu

Dešavanja

U skladu sa održanim sastankom sa predstavnicima političkih partija Ramizom Latifovićem (SBB), Azemom Horozovićem (SBB), Zahidom Avdičevićem (GDS), Damirom Memićem (SDP), Farukom Skejićem (DF) i Amerom Halilovićem (direktor JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići), Općinski načelnik Hašim Mujanović je dogovorio sa Javnim preduzećem „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica nastavak prijema otpada na odlagalištu.

Također je Općinski načelnik obezbijedio sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za izmirenje dijela duga prema JP „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica u iznosu 265.923,44 KM i koja su uplaćena 06.11.2019. godine (uplaćeno 50,000,00 KM), te da će ostatak duga biti izmiren u narednom periodu.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba