Zavidovići: Općinski načelnik održao sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola

Dešavanja

Danas, 23.08.2019. godine Općinski načelnik mr. sci. Hašim Mujanović zajedno sa pomoćnikom načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu Idriz Alihodžić u Kabinetu općinskog načelnika održali su sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Zavidovići, povodom početka nove školske godine.

Sastanku su prisustvovali direktor JU “Gimnazija Rizah Odžečkić” Mensur Sinanović, direkor JU “Srednja tehnička škola” Alen Hasić, direktor JU “Srednja mješovita škola” Adnan Mešić, direktor JU “Prva osnovna škola” Admir Višća, direktor JU “Druga osnovna škola” Admir Brčaninović, direktor JU “Osnovna škola Kovači” Midhat Mujanović, direktor JU “Osnovna škola Gostović” Izet Muhić i direktor JU “Osnovna škola Hajdarevići” Vahid Šibonjić.

Teme sastanka su bile aktivnosti i pripreme vezane za početak nove školske godine,odnosno razgovor o problemima sa kojima se škole susreću u svom svakodnevnom radu, te uslovima u kojima se odvija nastavni proces.
Pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu Idriz Alihodžić ukratko je prezentovao ostvarenja kada je riječ o poboljšanju uvjeta obrazovanja, vezano za obrazovnu infrastrukturu obzirom da su sve škole sa područja općine Zavidovići renovirane, te istakao važnost saradnje pri kreiranju planova i programa.

Direktori su ovom prilikom iznijeli svoja dosadašnja iskustva i prijedloge s ciljem još bolje saradnje i stanja školstva na području općine Zavidovići.

Načelnik Mujanović zahvalio se direktorima na predanom radu i saradnji sa općinskom administracijom, te dodao da će Općina Zavidovići i dalje biti podrška zavidovićkim školama u realizaciji njihovih svakodnevnih aktivnosti, te da se direktori sa inicijativama i dalje mogu obraćati Općini, bez obzira što nadležnost nad radom škola ima Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba