Zavidovići: Potpisan memorandum o saradnji za izradu antikoruptivnih mjera

Dešavanja

Općina Zavidovići i Helsinški odbor za ljudska prava u ponedjeljak, 06.11.2017. godine, potpisali su Memorandum o saradnji za izradu antikoruptivnih mjera na lokalnom nivou. Potpisivanju su prisustvovali Hašim Mujanović – Općinski načelnik, Dženana Alađuz – direktorica udruženja INFOHOUSE, u ime Antikorupcijske mreže ACCOUNT i Tamara Zrnović – Helsinški odbor za ljudska prava.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji formalno je počela realizacija predviđenih aktivnosti za izradu Akcionog plana za prevenciju korupcije kao polazne osnove za efikasniji rad lokalne uprave. Realizacija predviđenih aktivnosti obuhvatit će nekoliko faza:

1. Formiranje radne grupe za izradu Akcionog plana,

2. Procjena realizacije dosadašnjih antikorupcijskih inicijativa lokalne samouprave (definisanje grupe usluga i/ili aktivnosti potencijalno osjetljivih na pojavu korupcije),

3. Izrada Akcionog plana,

4. Organizovanje javne rasprave i

5. Usvajanje predloženog dokumenta.

Općina Zavidovići jedna je od ukupno 12 lokalnih zajednica u BiH koje će u periodu 2017-2018. godine kreirati i usvojiti Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije. Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Izvorni članak: zavidovici.ba