Zavidovići: Uskoro počinje sanacija gradskih ulica

Dešavanja

Snijeg i niske temperature oštetile su puteve, te su konstatovana najveća oštećenja koja ugrožavaju bezbijedno odvijanje saobraćaja. Privremena sanacija oštećenih saobraćajnica počet će u narednih 7 do 10 dana.

Za sada dok su još temperature relativno niske sanirat će se samo veća oštećenja koja ometaju normalno funkcionisanje saobraćaja, tzv. „putarska“ sanacija udarnih asfaltnih rupa, kako bi se podigla sigurnost učesnika u saobraćaju.

Na 26. sjednici Općinskog vijeća usvojen je, „Plan i program održavanja i zaštite i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica za 2019. godinu“.

Pregled planiranih aktivnosti na rekonstrukciji, izgradnji i obnovi gradskih ulica za 2019. godinu je u vrijednosti od 195.000,00 KM.

Pregled planiranih aktivnosti na rekonstrukciji, izgradnji i obnovi gradskih ulica za 2019. godinu

 

Izvorni članak: www.zavidovici.ba