Zavidovići: Završeni radovi na sanaciji puta u naselju Majdan

Dešavanja

Dana, 10.05.2019. godine završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju većeg dijela puta u mjesnoj zajednci „Branioci grada“, naselje Majdan, kako bi se stanovništvu obezbijedili bolji uslovi za komunikaciju sa centrom MZ „Branioci grada“i općinom Zavidovići.

U gornjem dijelu naselja izvršena je potpuna rekonstrukcija saobraćajnice betoniranjem. Rekonstruisan je dio saobraćajnice koja je asfaltirana prije rata, a do sada nisu vršena nikakva ulaganja u sanaciju iste. Ova dionica puta bila je u veoma lošem stanju što je prethodilo otežanom odvijanju saobraćaja. U donjem dijelu pomenutom naselja izvršeno je presvlačenje asfaltom betonskog dijela puta koji je izgrađen u postratnom periodu.

Izvođač radova je GTPD „Porobić“ d.o.o. Zavidovići, a sredstva za rekonstrukciju obezbijedili su dijelom mještani, a dio sredstava obezbijeđen je sa višeg nivoa vlasti. Općina Zavidovići pružila je finansijsku podršku projektu rekonstrukcije, te će u tom smjeru i nastaviti do potpune modernizacije lokalnog puta u ovom naselju.

Realizacijom ovog projekta znatno je unaprijeđena infrastruktura, koja ima ogroman značaj za život mještana u tom kraju. Asfaltiranjem je poboljšan životni standard građana, koji će im svakako olakšati svakodnevni život, te dati ljepši izgled cijelom naselju.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba