Zvanično! Počela izborna kampanja za Lokalne izbore 2020

Dešavanja

Danas je zvanično počela izborna kampanja za Lokalne izbore 2020 koji će trajati do 14. novembra do 07:00 kada počinje izborna šutnja, dok su izbori zakazani za 15. novembar 2020.

Po odredbama izbornog zakona BiH izborna kampanja se definira kao „period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima“.

Političke stranke, koalicije, liste neovisnih kandidata i neovisni kandidati imaju pravo:

1) voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju;
2) organizirati i održavati javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača i
3) štampati i dijeliti plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.

Nadležna gradska/općinska tijela dužna su osigurati ravnopravan tretman političkim strankama, koalicijama, listama neovisnih kandidata i neovisnim kandidatima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

Podsjećamo, političkim subjektima je zabranjeno:

1) uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere , plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje
2) vođenje kampanje na način kojim se narušava polna (rodna!) ravnopravnost,
3) postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna poduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je samo na onim mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje;
4) nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini;
5) ometati skupove dugih političkih subjekata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;
6) sprečavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;
7) lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta;

Jedna od zakonskih zabrana na koju su posebno skrenuli pažnju iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH),  je korištenja jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.

Centralna izborna komisija BiH ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka, ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu zakona ili da poništi ovjeru političkog subjekta. Koja će od navedenih sankcija biti izrečena zavisi od težine učinjenog prekršaja kao i učestalosti.

U emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne može imati povlašten položaj u odnosu prema drugom političkom subjektu, te da zvaničnici na svim nivoima vlasti koji su kandidati na izborima ne smiju imati povlašten položaj prema drugim učesnicima u izbornom procesu. Informiranje o redovnim aktivnostima zvaničnika na svim nivoima vlasti prema odredbama Izbornog zakona BiH dopušteno je u okviru informativnih programa elektronskih medija, bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti, kad god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela kojima pripadaju.

Centralna izborna komisija BiH je pozvala političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i neovisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažirane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju. CIK BiH također poziva i predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.

Zdici.info