Federacija BiH uvodi nagrade za nauku

Dešavanja

Od iduće godine i u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti dodjeljivane nagrade za nauku i to nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i promociju nauke.

Nagrade će se sastojati od novčanog iznosa i povelje, a bit će dodjeljivane državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači – kandidati za nagradu.

Inače, Uredba o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku bit će u primjeni od 1. 1. 2021. godine, dok će konkurs za dodjelu nagrada, uime Vlade FBiH, raspisati Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti na proljeće iduće godine.

Ovo ministarstvo poziva na saradnju i partnerstvo sve potencijalne predlagače kandidata za nagrade, odnosno sve naučne i istraživačke ustanove – akademije nauka i umjetnosti, univerzitete i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne institute, tehnološke parkove i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u Federaciji BiH.

S obzirom da će se nagrade dodjeljivati svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, tako će prve federalne nagrade za nauku u četiri kategorije biti dodijeljene 12. decembra 2021. godine.

U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunarodnom planu.

Ovakve nagrade, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavljaju značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osviještene države na međunarodnom planu, poručili su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Zdici.info