MUP ZDK objavio javni oglas za prijem 110 policajaca

Dešavanja

Foto: MUP ZDK/Arhiva

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor.

Prema javnom oglasu traži se 110 osoba za početni čin policajca te 15 za početni čin mlađeg inspektora, a isti će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Osnovni uslovi koji kandidati moraju da ispunjavaju su:

  1. državljanstvo Bosne i Hercegovine
  2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin „policajac“ i do 35 godina za početni čin „mlađi inspektor“ računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas,
  3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme za čin „policajac“, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS bodova ili najmanje VI stepen stručne spreme za čin „mlađi inspektor“,
  4. da ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika propisanu Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,
  5. da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
  6. da nema bezbjedonosnih smetnji u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Sl.glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09),
  7. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,
  8. da mu nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo,
  9. da nije obuhvaćena odredbom člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine, te
  10. posebni uslov koji podrazumijeva posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Kompletan tekst javnog oglasa možete pogledati ovdje, a prijavni obrazac možete preuzeti na ovom linku.

Zdici.info