Općinski načelnik uručio Zahvalnicu komandiru Policijske stanice Zavidovići

Dešavanja

Općinski načelnik Hašim Mujanović je 23.09.2021. godine, povodom obilježavanja Dana općine Zavidovići, uručio Zahvalnicu komandiru Policijske stanice Zavidovići, Feridu Bešić zbog ostvarenih dobrih rezultata na području općine Zavidovići od strane policijskih službenika Policijske stanice Zavidovići u oblasti bezbjednosti, zaštiti lica i imovine i očuvanju javnog reda i mira.

Zahvalnica općine Zavidovići dodjeljuje se Policijskoj upravi III – Policijskoj stanici Zavidovići za poseban doprinos u zaštiti lica i imovine, poštivanju prava i sloboda građana te očuvanju stanja javnog reda i mira kao i ukupne bezbjednosti na području općine Zavidovići.

Naročit zalog i profesionalan angažman policijskih službenika Policijske stanice Zavidovići je bio evidentan tokom pandemije Coronavirusa (Covid 19) čime su se istakli kao istinski akteri ukupnog angažmana cjelokupnog sistema radi očuvanja zdravlja građana naše Općine i prevazilaženja postojeće sveobuhvatne krize.

Navedeno priznanje Općinskog načelnika Mujanovića je rezultat kontinuirane pozitivne i dobre saradnje Policijske stanice Zavidovići sa građanima i drugim ustanovama, koje će biti podstrek za još bolju saradnju u narednom periodu u sklopu preventivnog rada policije u oblasti aktuelne bezbjedonosne problematike u lokalnoj zajednici.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba