Potpisan Ugovor o zimskom održavanju lokalnih puteva

Dešavanja

U skladu sa planom zimskog održavanja lokalnih puteva na teritoriji općine Zavidovići za 2019./2020. godinu dana 14.11.2019. godine, upriličeno je potpisivanje Ugovora sa izvođačem radova.

Ugovor su potpisali u ime Općine Zavidovići Načelnik Hašim Mujanović a za izvođača radova direktor preduzeća MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići Ernad Ridžal. Izvođač se Ugovorom obavezao da u periodu od 15.11.2019. do 15.04.2020. godine izvrši usluge na održavanju prohodnosti puteva u cjelosti prema planu zimskog održavanja lokalnih puteva općine Zavidovići.

Predstavnik izvođača radova direktor Ernad Ridžal je ovom prilikom napomenuo da su na vrijeme osigurali potreban materijal za održavanje i da sezonu dočekuju spremno. Dodao je da će učiniti sve da ispune zahtjeve kako Načelnika tako i građana o poboljšanju usluga koje pružaju.

Potpisanim ugovorom izvršitelj radova se obvezao na čišćenje snijega sa kolovoza cesta, čišćenje snijega sa ulazno-izlaznih traka i proširenja, obilježavanje širine kolovoza, osiguranje soli i abrazivnog materijala za sprječavanje klizavosti i njihovo deponiranje, osiguranje odvodnje otapanja snijega s kolovoza, neophodno čišćenje rigola i kanala, te druge potrebne radnje s ciljem osiguranja prohodnosti cesta.

Općinski načelnik Hašim Mujanović kazao je da traži od izvođača radova da održavanje bude bolje i kvalitetnije nego prethodnih godina, u skladu sa zakonskim i ugovornim obavezama kako bi građani bili sigurniji u saobraćaju.

Zdici.info