Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih na Oglas za dodjelu novčane nagrade – „Nagrada za posebno nadarene studente-Alen Mehmedović“

Dešavanja
Zgrada općine Zavidovići

Zgrada općine Zavidovići

KANDIDAT KOJI NE  ISPUNJAVA USLOVE OGLASA : 1. Mešić, Adnan, Anes -Nepotpuna dokumentacija

2.Džinić, Šefet, Erna – Nepotpuna dokumentacija

3.Bašić, Amir, Melisa, prosjek ocjena

Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora na Preliminarnu rang-lista, koji se podnosi Općinskom načelniku putem službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine Zavidovići.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba