Saopštenje za javnost - Urgencija prema Direkciji za ceste ZDK

Dešavanja
Raskrsnica na Krivaji

Raskrsnica na Krivaji

Na privatnu inicijativu Općinskog načelnika, a na sramotu i odgovornost nadležnih iz Kantonalne direkcije za ceste ZDK, riješen je problem oštećenja kolovoza na raskrsnici Krivaja iz nadležnosti navede Direkcije.

Na žalost bez obzira na brojne dopise, urgencije, zahtjeve upućene prema navedenoj Direkciji u čijoj nadležnosti je izgradnja, održavanje i upravljanje regionalnih cesta Zavidovići – Kamenica – Kakanj, Zavidovići – Ribnica – Olovo, Ribnica – Banovići, te Zavidovići – Maglaj, isti uporno ignorišu navedene apele Općinskog načelnika za hitnu sanaciju puteva koji se nalaze u katastrofalnom stanje a odraz su nemara nadležnih koji ništa ne čine da izvrše poslove iz svoje nadležnosti.

Bitno je napomenuti da se u tu namjenu izdvajaju milioni maraka od uplaćene naknade za putarinu prilikom registracije vozila.

Postavlja se pitanje na koji način natjerati nadležne i odgovorne da uplaćene putarine vrate vozačima kroz investiranje u sigurne puteve. Nadamo se da će ova inicijativa Općinskog načelnika potaknuti nadležne da hitno pristupe sanaciji regionalnih puteva na području općine Zavidovići jer je to primarno njihova isključiva obaveza.

Zdici.info