Svečani prijem u povodu „Dječije nedjelje 2021“

Dešavanja

U četvrtak, 07.10.2021. godine, u prostorijama PJ Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Žepče / Maglaj organizovan je prijem u povodu “Dječije nedjelje 2021”. Tom prilikom svečano je puštena u primjenu senzorna soba – multisenzorna prostorija koja se koristi kako bi se osobama s poteškoćama senzorne integracije osigurala dodatna senzorna stimulacija ili redukovali senzorni podražaji. Iako se uglavnom koristi za djecu s poremećajem senzorne integracije ili poremećajem iz spektra autizma često se koriste i u domovima za starije i nemoćne osobe.

Obzirom da je u ovoj ustanovi smješteno 17 naših sugrađana, Općina Zavidovići finansijskim sredstvima podržala je izgradnju navedene senzorne sobe.
Prijem je organizovan od strane Kantonalne JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona a svečanom prijemu su prisustvovali potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović, ministrica u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Azra Sinanović, načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović, te predstavnici općinske vlasti Općine Žepče.

Načelnik Hašim Mujanović naglasio je da je imperativ svih nas da pokažemo empatiju i saosjećanje prema svima onima koji žive oko nas a posebno prema najugroženijim a to su djeca sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Također, naglašena je obaveznost sistemskog pristupa prema ovakvim osobama i njihovim potrebama na zakonom propisanim procedurama.

Proteklih nekoliko godina Općina Zavidovići učestvuje u sufinasiranju Kantonalne JU
Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.
Tim povodom Općinskom načelniku uručena je Zahvalnica od strane direktora, KJU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Nurđehana Šahinovića za pomoć u realizaciji projekata koje provodi navedena ustanova.

“Dječija nedjelja” organizuje se svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra a cilj je skrenuti pažnju na prava djece zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta koja je usvojena 1989. godine na Skupštini Ujedinjenih nacija.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba