Upitnik za građane Zavidovića na temu: E-upravljanje, e-uprava i transformacija javnih uprava u BiH

Dešavanja

Usvajanje Web tehnologija zasnovanih na pružanju vladinih usluga postalo je globalni trend u javnoj upravi. E-uprava nasljeđuje politike administrativne reforme inspirisane reformama novog javnog upravljanja (NJU) koje su sprovedene širom EU tokom posljednjih dvadeset godina.

Međutim, e-uprava ima za cilj da prevaziđe NJU reforme, jer je njen cilj transformacija odnosa između javnog sektora i društva i istraživanje novih kanala pružanja usluga. Izgradnja i upravljanje web stranicama postaje suštinski element moderne javne uprave, ali malo se zna o tome kako se te inicijative sprovode. S obzirom na znatna ulaganja u vrijeme i druge resurse u vladine mrežne inicijative, od ključne je važnosti započeti evaluaciju inicijativa web stranica javne uprave u smislu kvaliteta i efikasnosti i upotrebe instrumenata informacionih i komunikacionih tehnologija u odnosu privatnog i javnog sektora.

Cilj ovog istraživanja je da se bolje razumije razvoj e-uprave na lokalnom nivou u BiH kroz analizu stanja tehnike u ovom polju u tri opštine uključene u projekat (Mostar, Prijedor i Zavidovići).

Ovo istraživanje je sprovedeno uz finansijsku podršku autonomne provincije Trento kroz projekat “Program saradnje i razvoja Trentino Balkan 2018-2020“.

Ovom prilikom molimo naše sugrađane da doprinesu našem istraživanju popunjavanjem ankete.

Link za kratki online upitnik

Zdici.info