Uplaćena novčana sredstva Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

Dešavanja

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona odobrilo je sredstva demobilisanim braniocima sa područja Grada Zavidovići po osnovu troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica, te za naknadu troškova dženaze / sahrane pripadnika branilačke populacije.

Gradonačelnik Grada Zavidovići, 21. 6. 2022. godine, prema Odluci Ministarstva za boračka pitanja, odobrio je isplatu novčanih sredstva dodijeljenih iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona na ime novčane pomoći za naknadu troškova dženaze / sahrane pripadnika branilačke populacije za 7 korisnika u iznosu od 5.478,00 KM a za liječenje i nabavku lijekova pripadnika ove populacije odobreno je 12.100,00 KM za 51 korisnika.

Gradonačelnik Hašim Mujanović navodi da je položaj branilačke populacije prioritetan zadatak svih nivoa vlasti te se nada da će Ministarstvo u čijoj je posebnoj nadležnosti boračka populacija i dalje težiti da svojim aktivnostima realizuje obaveze kojima će poboljšati zdravstveno, socijalno i ekonomsko stanje branilačke populacije Grada Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Spisak korisnika kojima su odobrena sredstva za liječenje i nabavku lijekova i za naknadu troškova dženaze / sahrane

Izvorni Članak: zavidovici.ba