Za sanaciju lokalne ceste Zavidovići – Pašin konak obezbijeđeno 405.000,00 KM

Dešavanja

Grad Zavidovići pokrenuo je postupak javne nabavke radova na sanaciji dijela lokalne ceste Zavidovići – Pašin konak, na dionici između naselja Mećevići i Krčavine. Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 405.000,00 KM.

„Gradska uprava Zavidovići u proteklih nekoliko godina intenzivno radi na sanaciji, uređenju i izgradnji lokalnih puteva na teritoriji Grada Zavidovići, u saradnji s mještanima i višim novima vlasti. Lokalni put Zavidovići – Pašin konak, na dionici od Mećevića prema naselju Krčavine, je u veoma lošem stanju. Za sanaciju ove donice potrebna su značajna finansijska sredstva a Grad Zavidovići u ovoj fazi obezbjedio je sredstva za kvalitetnu sanaciju jednog dijela pomenute dionice u dužini od oko 700 metara.
Nakon okončanja postupka javne nabavke, izbora najpovoljnijeg izvođača radova kao i početku izvođenja radova javnost će biti blagovremeno obaviještena.
U nadi da će radovi biti završeni do kraja tekuće godine zahvaljujem se mještanima mjesnih zajednica “Pašin konak”, “Rujnica” i “Mećevići”, koji gravitiraju lokalnom putu Zavidovići – Pašin konak, na strpljenju koje su iskazali pri riješavanju ovog problema. Gradska uprava nastavit će kvalitetnim, sistemskim, pristupom otklanjati nedostatke i stvarati kvalitetnije uslove za život građanima Zavidovića“, istakao je Gradonačelnik  Hašim Mujanović.

Izvorni Članak: zavidovici.ba